Paano Maaalis ang Peklat ng Tigyawat sa Mukha, Di Kailangang Mahal

Ang peklat ng tigyawat ay itinuturing na ikalawang matinding pagdurusa. Ito ay lumalabas sa oras na matapos na ang pakikipaglaban sa tigyawat. Ang peklat ng tigyawat ang ay marka o uka na naiiwan ng tigyawat at kadalasang may kalaliman at may karamihan. Sa pagkakataong ito, kailangan ang maingat at matalinong pagpili dahil ang maling hakbang ay maaaring magpalala ng problema.…

Read More