Pampakinis ng Mukha, Mga Hakbang Tungo sa Kutis na Mas Bata

Ang mukha ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating mga katawan na pinakamadalas ding unang tinitingnan ng tao. Kadalasan ding dito nakikita ang hudyat kung tayo ba ay handa sa panibagong pakikisalamuha o pakikipagkaibigan. Sa kabila nito, ang mukha rin ang pinakamadalas na sumasalubong sa iba’t ibang uri ng mikrobyo at alikabok na nakakasalubong natin sa bawat araw. Dahil sa…

Read More